MOND-051 - 上原亚衣2015年番号 濃厚不倫妻の告白

MOND-051 - 上原亚衣2015年番号 濃厚不倫妻の告白

推之品数加多,均根据此例。是从脚踏实地,真积力久而得,非从超颖顿悟,浮光掠响而来,自无明暗相兼,得失参半之敝矣。

又曰∶有余而往,不足随之;不足而往,有余随之。 地周于天,六期乃备,天终于地,五岁已周。

丹溪大补阴丸之制,为阴虚内热设也;二者岂可差互乎?重以填精补血治阳虚,必致阳愈郁滞,而不可复振;重以健脾益气治阴虚,必致阴愈消灼,而不可复回。津虚,故神愦也。

 始表散之,继清泄之,乘其外发而散之,因其内留而泄之,散而泄之,泄而散之,而邪可净矣,而其人有不虚弱者乎?是又在调理之得法也。此浮表、沉里之大义也。

又有身俯不抑,四肢蜷曲,头膝相抵者,在新感为邪中阳明,在久病为阳虚竭。窃谓二者当并有之。

此法率以丸而不以汤者,急药缓服也。故不得比于胃中夹食,温温欲吐者,当遂吐之也,吐之则气愈上逆而不降矣。

Leave a Reply